Aleris Medilab

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag med närmare 10 000 anställda fördelade på 350 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark.
Aleris verksamhet omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna.

Blodkollens samarbete med Aleris består i provtagning på Aleris provtagningsenheter samt tillhörande analys av de tagna proverna.

Besök Aleris Medilab här