Interleukin-1 beta, IL 1-beta

Interleukin-1 beta, IL 1-beta

Just nu för 495 kr
495

Interleukiner är signaleringsämnen som utsöndras från främst två typer av vita blodkroppar (granulocyter och makrofager) och medierar på så vis immunförsvarets funktioner.

Denna analys går endast att ta på Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsenheter i Stockholms närområde.

Interleukin-1 beta mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation