TNF alfa

TNF alfa

Just nu för 499 kr
499

TNF:s huvudsakliga funktion är att aktivera inflammation i kroppen genom olika mekanismer.

Denna analys går endast att ta på Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsenheter.

TNF-alfa, tumörnekrosfaktor alfa, är ett cytokin1.

TNF alfa mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Cytokiner är en grupp ämnen som reglerar kroppens svar på inflammationer.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation