For Human Health Man

For Human Health Man

Just nu för 3 500 kr
3500

Paketet undersöker:

 • Hormonnivå
 • Blodstatus
 • Ämnesomsättning
 • Vitamin/mineralstatus
 • Stressnivå
 • Njurar
 • Lever
 • Sköldkörtel
 • Blodfetter
 • Hjärt- och kärlstatus
 • Prostata
 • Ditt momentana blodsocker (glukos) samt hur detta sett ut över tid (HbA1c, långtidssocker).

  Genom att klicka på de ingående analyser nedan kan du läsa mer om varje ingående parameter.

  Innan du tar provet

  Medicinering

  • Om du äter någon järnmedicin skall denna inte tas på dagen för din provtagning
  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

  Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
  • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen mellan klockan 08.00 - 10.00
  • Vid upprepade provtagningar bör provet tas vid samma tidpunkt på dagen
  • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
  • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig
  • Du ska ha varit vaken i minst tre timmar innan provet tas

  Mat och alkohol

  • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner
  • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning
  • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då frosseri kan öka dina levervärden temporärt