Her Care

HerCare är en modern kvinnoklinik med spjutspetskompetens inom hormonell hälsa.

Vår grundare är Mia Lundin. Hon är leg. sjuksköterska och Nurse Practitioner med specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik och har 29 års erfarenhet av kvinnohälsa från USA. Hennes erfarenhet är att Sverige ligger långt efter när det kommer till modern, hälsofrämjande och förebyggande kvinnohälsa. Det vill vi ändra på!

Vi vill erbjuda Sveriges kvinnor en kvinnohälsovård i världsklass.

Med Mia Lundins erfarenhet och kunskap i ryggen, och genom att hela tiden hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen och behandlingsmetoderna inom kvinnohälsa och hormonbehandling kan vi erbjuda våra patienter de säkraste och mest effektiva behandlingsprotokollen.

Beskriv paketet kort

Pris: 495 Kr

Beskriv paketet i korthet

Pris: 380 kr

Beskriv paketet i korthet

Pris: 690 kr

I detta paket tittar vi på sköldkörtelns funktion och, av denna beroende komponenter. Hur ser din ämnesomsättning ut?

Pris: 440 kr.

I detta paket tittar vi på sköldkörtelns funktion och på eventuell autoimmunitet.

Pris: 840 kr.

Beskriv paketet i korthet

Pris: 1290 kr

Detta paket är specialanpassat för kvinnors behov

Pris 1590 kr