HERCARE Stora Baspanelen

HERCARE Stora Baspanelen

Just nu för 1 690 kr
1690

HerCares hälsokontroll innehåller 29 olika analyser och är för dig som vill skaffa dig en överblick över dina värden.

Detta analyspaket passar alla vuxna kvinnor. I paketet ingår en bred laboratorieanalys, en så kallad screening, av flera viktiga parametrar.

Paketet innehåller parametrar vilka undersöker lever, njurar, inflammation, blodbild, grundläggande ämnesomsättning, vitamin- mineralstatus samt blodsockerstatus.

HerCares hälsokontroll hjälper dig att:

 • Göra en inledande utvärdering ditt nuvarande mående.
 • Säkerställa att medicinska orsaker inte begränsar hur dina livsstilsval bör se ut och ger dig en fingervisning om något bör förändras.
 • Följ ditt hälsorelaterande mönster över tid och ge dig själv möjlighet att proaktivt kunna undvika sjukdom.

Paketet tittar på parametrar relaterade till:

 • Blodvärden/syretransport: Energinivåer, kondition
 • Energimetabolism: Grundläggande ämnesomsättningsförmåga
 • Vitamin/ mineraler, brister: Optimera ditt kostintag och förebygg sug och ohållbara dieter
 • Sjukdom/förebyggande: Vällevnadssjukdomar, folksjukdomar, lever och njurfunktionsnedsättning

Genom att klicka på analysnamnet kan du läsa mer om varje ingående analys

Innan du tar provet

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning
 • P-piller kan påverka analysresultatet
 • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
 • Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

 • Ta med Giltig Legitimation
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
 • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig
 • Analys skall tas dag 3-5 i menscykeln
 • Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktion och ger låga värden av hormonerna LH och FSH

Mat och alkohol

 • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning
 • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då stora måltider kan öka dina levervärden temporärt.