Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Alkoholism

Omkring 90 procent av den vuxna befolkningen konsumerar alkohol och av dessa uppskattas ungefär 10 procent ha en osund relation till alkohol.

Alkoholism definieras olika historiskt och inom hälso- och sjukvården. Historiskt anses alkoholism föreligga vid fortsatt alkoholintag trots uppkomna hälsoproblem och negativa sociala konsekvenser.
Hälso- och sjukvården särskiljer missbruk (för fysiologin, fysiken eller psyket skadligt bruk av alkohol) och beroende. Att alkoholism är en sjukdom har dock vunnit mark de senaste decennierna.

Orsaker till att man drabbas

Visst måste ett visst intag av alkohol föregå ett missbruk men det är otroligt individuellt när och om ett beroende eller missbruk skapas. Hur ofta och hur mycket som intas samt social omgivning, emotionell hälsa och genetisk predisposition har identifierats som avgörande för att bruk ska resultera i en sjukdom.