Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Om Blodkollen

Om Blodkollen

Hos Blodkollen kan du själv när det passar dig, beställa behovsanpassade eller färdigpaketerade blodanalyser, och med hjälp av våra samarbetspartners snabbt erhålla återkoppling från läkare, dietister och träningsexperter.

En av Blodkollens visioner är att öka tillgängligheten och möjligheten till detaljerade genomgående hälsokontroller för den enskilde individen, som inte endast är grundade på symtom som redan existerar.

Vi vill skapa möjligheten för människor i samhället att själva besluta om hur, var och när kroppens insida skall genomlysas i syfte att i största möjliga mån proaktivt skapa ett ökat välmående samt därutöver även skapa förutsättningar för ett bättre resultat av tränings- och kostinvesteringar. Vi har därför utvecklat ett verktyg med denna målsättning, Blodkollen.

about bloodkollen
training

För den tränande individen finns flera fördelar.

  • Gör en inledande utvärdering av dina förutsättningar och lär dig om hur dessa kan förbättras.
  • Säkerställ att medicinska orsaker inte begränsar hur ditt kost- och/eller träningsupplägg bör se ut.
  • Följ dina framsteg och se hur dessa steg även följer med på insidan vartefter kroppens utseende och styrka förändras.
  • Utvärdera resultat efter diet/träningsperiodens slut.
  • Samtidigt tar vi tillvara på individens intresse och kunskap om sin hälsa, vilket är en essentiell faktor för att effektivisera vården på rätt sätt.

Genom ökad kunskap ifrån den enskilda individen, kan flertalet fördelar uppnås:

  • Underlätta för läkarvården, där rätt insatser kan sättas in snabbare.
  • Undvika feldiagnoser.
  • Proaktivt detektera avvikelser i ett tidigt skede och undvika långvariga sjukdomar.
  • Fysisk självinsikt, hur mår din kropp på insidan.
  • Vidta rätt åtgärder i tid och undvik överflödig läkarkontakt.

blood analysis

Mer om Blodkollen

Blodkollens analyser är av samma kvalitet som hos din läkare, och genomförs av auktoriserade laboratorium runt om i landet. Dina analyssvar kan med fördel presenteras för din läkare och processen till tillfrisknande (vid eventuell begynnande sjukdom) kan förkortas då diagnos förenklas.

Många gånger kan till och med behovet av läkarhjälp vara överflödigt, exempelvis vid näringsbrister eller då enkla livsstilsåtgärder endast behöver vidtas. Blodkollen ger dig då råd och möjlighet till dietkontakt, baserat på ditt provresultat.

Blodkollen är till för dig som är mån om ditt välmående, hälsa och träningsresultat.

Här kan du läsa vår policy kring användandet av dina personuppgifter.