Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Överträning

Överträning

Vid hård träning bryts inte bara kroppen ner. Man upplever också en psykisk påfrestning med anledning av smärta, stress och själva upplevelsen av fysisk uttröttning. Om återhämtningsfaktorerna uteblir eller minskar sker en långsammare eller utebliven återhämtning av psyke och vävnader, vilket på sikt kan få riktigt allvarliga följder.

Glomerulusnefrit

Glomerulusnefrit

Glomerulusnefrit är en inflammation eller sjukdom i den del av njuren som filtrerar blodet, den så kallade glomerulus eller njurkroppen. Njurkroppen är ett litet kärlnystan som är inneslutet i en dubbelsidig säck och är den första delen av njurarnas urinproducerande enheter, nefronerna.

Thalassemi

Thalassemi

Thalassemi är en grupp ärftliga sjukdomar där bildandet av hemoglobin har försämrats. Hemoglobin finns har en syrebindande funktion.

Alkoholism

Alkoholism

För hög alkoholkonsumption kan inverka negativt på din hälsa. Ett blodprov kan ge dig tydligt besked om hur din kropp påverkas av alkoholintaget. 

Polycystiskt Ovariesyndrom

Polycystiskt Ovariesyndrom

Polycystiskt ovariesyndrom, förkortat PCO eller PCOS, kallades tidigare Stein-Leventhals syndrom och är en hormonell störning hos fertila kvinnor. Man uppskattar att mellan 6 till 8 % av alla kvinnor i fertil ålder bär på syndromet vilket främst tros ha genetiska (ärftliga) orsaker. Man tror även att det har ett samband med höga värden av insulin och att eventuellt en långvarig, låggradig inflammation kan bidra till sjukdomsutvecklingen. Det finns även en frågeställning om att polycystiskt ovariesyndrom kan hänga ihop med låga zinkvärden.

Osteoporos

Osteoporos

Vid osteoporos, vilket i vardagligt tal kallas för benskörhet, har kroppens ben lättare att gå sönder. Detta beror på att balansen mellan inlagring och nedbrytning av ben är rubbad vilket medför att mer ben bryts ner än vad som bildas och skelettet blir därmed skörare. Risken att drabbas är till viss del medfödd men även en låg fysisk aktivitet, läkemedel och rökning påverkar. Det faktum att kvinnor har en lägre benmassa samt att skelettet blir skörare när östrogenhalten minskar vid klimakteriet, gör att kvinnor drabbas oftare än män.

Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens betyder att hypofysen inte fungerar som den ska. Hypofysen sitter i hjärnan, nederst på den så kallade hypofysstjälken en liten bit under hypotalamus, och beroende av vart defekten sitter samt hur stor skadan är så kan man få olika hormonbrister.

Pankreatit

Pankreatit

Pankreatit eller bukspottkörtelinflammation är en inflammation i bukspottkörteln, pankreas. Sjukdomen delas upp i två olika former, akut pankreatit samt kronisk pankreatit.

Hemokromatos

Hemokromatos

Hemokromatos som även kan gå under benämningen bronsdiabetes eller jämtlandssjuka, är en genetisk sjukdom där kroppens naturliga reglering av järnupptag inte längre fungerar. För mycket järn tas upp i tunntarmen och inlagras i kroppens vävnader och organ.
Vid hemakromatos kan kroppen inte längre göra sig av med det järnöverskott som ständigt bildas vilket orsakar en förhöjd oxidativ stress1.

Det långdragna och överdrivna järnupptaget leder till att andra sjukdomar kan uppkomma exempelvis levercirros, diabetes och artrit.

Sköldkörtelinflammation

Sköldkörtelinflammation

Sköldkörtelinflammation eller tyreoidit är en inflammatorisk, endokrin (hormonrelaterad) sjukdom där sköldkörteln drabbas.