Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Basofila Granulocyter

En av de fem vanligaste typerna av sjukdomsbekämpande vita blodkroppar. Basofiler aktiveras vid astma och vid allergiska hudreaktioner genom att utsöndra vasoaktiva ämnen, som påverkar blodkärlen.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Basofila granulocyter, eller bara basofiler, är en typ av vita blodkroppar som tillhör sorten granulocyter vilka är viktiga för kroppens bekämpande av bakterier, parasiter och allergener (allergiframkallande ämnen).
I granulocyternas cellplasma som omger dess kärna finns granula. Dessa granula innehåller vanligen cellnedbytande (lysosomala) parasit och bakteriedödande ämnen eller vasoaktiva (kärlaktiverande) ämnen beroende av vilket granulocytgrupp de tillhör.  

Basofilernas granula innehåller heparin, histamin och leukotriener.  Leukotriener har en förmåga att utlösa sammandragning av glatt muskulatur i de flesta av kroppens organ. Heparin förhindrar att blodet koagulerar och histamin stimulerar glatt muskulatur till utvidgning i blodkärlen och sammandragning i luftvägarna. Basofilerna har stor rörelseförmåga och kan fagocytera1. till viss grad.

Basofila granulocyter utgör 0-1 % av människans totala antal vita blodkroppar.

 

1. Fagocytos är förmågan hos en cell att ta upp och bryta ned fasta partiklar.


Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling