Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Glomerulusnefrit

Glomerulusnefrit är en inflammation eller sjukdom i den del av njuren som filtrerar blodet, den så kallade glomerulus eller njurkroppen. Njurkroppen är ett litet kärlnystan som är inneslutet i en dubbelsidig säck och är den första delen av njurarnas urinproducerande enheter, nefronerna.

Inflammationen är oftast kronisk, återkommande, och har ett långdraget förlopp men även akuta fall förekommer.

Orsaker till glomerulusnefrit

Varför man drabbas av glomerulusnefrit är inte helt kartlagt men man vet att immunsystemet får en slags autoimmun reaktion vilket påverkar den egna vävnaden och orsakar en inflammation.

Symptom på glomerulusnefrit

Glomerulusnefrit har oftast ett ganska stillsamt förlopp och det är inte alltid man upptäcker några symptom. Några av symptomen som kan uppstå är blod i urinen (hematuri), protein i urinen (proteinuri), en liten urinmängd och ett högt blodtryck. Även huvudvärk och trötthet uppstår.

Behandling av glomerulusnefrit

I de flesta fall finns det inget botande behandling däremot är det av vikt att sänka ett förhöjt blodtryck det kan även vara aktuellt att inta något inflammationshämmande, likt kortison, för att dämpa den pågående inflammationen