Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Hemokromatos

Hemokromatos som även kan gå under benämningen bronsdiabetes eller jämtlandssjuka, är en genetisk sjukdom där kroppens naturliga reglering av järnupptag inte längre fungerar. För mycket järn tas upp i tunntarmen och inlagras i kroppens vävnader och organ.
Vid hemakromatos kan kroppen inte längre göra sig av med det järnöverskott som ständigt bildas vilket orsakar en förhöjd oxidativ stress1.

Det långdragna och överdrivna järnupptaget leder till att andra sjukdomar kan uppkomma exempelvis levercirros, diabetes och artrit.

Män insjuknar ofta snabbare då kvinnor kan utsöndra järn i stor omfattning under sin menstruation.

Det är vanligt att man upptäcker hemokromatos av en slump vid en hälsoundersökning.

Symptom på hemakromatos

  • Smärta och stelhet i leder
  • Onormal trötthet kan förekomma, varvid provtagning (på misstanke om järnbrist) kan leda till diagnos

Hemokromatos behandling

Behandlingen utgörs av upprepade tappning av blod. Män tappas på 500 ml per gång och kvinnor på 400 ml per gång. Underhållsbehandling utförs sedan med 3-4 månaders mellanrum beroende på uppnådda mål. Blodtappningen kan ske på en vanlig blodcentral om individen fortfarande är frisk och uppfyller alla krav för blodgivning.

Om man diagnostiseras med hemokromatos bör man undvika höga doser av C-vitamin samt ett stort intag av lever och rött kött. Även alkohol bör undvikas.

 

1. Oxidativ stress förekommer naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas och innebär att laddade partiklar bildas vilka skadar kroppens vävnader.