Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens betyder att hypofysen inte fungerar som den ska. Hypofysen sitter i hjärnan, nederst på den så kallade hypofysstjälken en liten bit under hypotalamus, och beroende av vart defekten sitter samt hur stor skadan är så kan man få olika hormonbrister.

Hypofysen består av en framlob och en baklob. Framloben stimulerar produktion av sex olika hormoner, tillväxthormon och prolaktin samt fyra andra hormoner vilka styr funktionen i sköldkörteln, binjurarna samt äggstockarna hos kvinnor och testiklarna hos män. Bakloben utsöndrar två hormoner, antidiuretiskt hormon (ADH), som påverkar urinutsöndringen, och oxytocin.

Hur uppkommer hypofysinsufficiens

Hypofysinsufficiens kan bero på medfödda skador eller på uppkommen syrebrist vilket vanligast tillkommit vid födseln. Brist i hypofysens funktion och dess hormoner kan uppstå även senare i livet.

Symptom på hypofysinsufficiens

Sjukdomen kan märkas direkt vid födseln, med symptom som lågt blodsocker och sänkt ämnesomsättning samt lågt blodtryck, eller senare i livet. Upptäcks sjukdomen senare är det med symptom som dålig tillväxt, trötthet och orkeslöshet. Eftersom hypofysen styr hormonproduktionen i flera andra endokrina körtlar så är symtomen ofta en kombination av flera hormonella störningar.