Encia Hälsomottagning i Västerås, Analyserande laboratorie Aleris