Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Blodanalyser optimerar smärtpatienters hälsa

”Många patienter kommer till mig med komplexa problem. Förutom smärta söker de för yrsel, illamående, huvudvärk/migrän, domningar, krypningar och diverse andra neurologiska besvär.  Det berättar Vesa Jämsä, som på sin kiropraktik-mottagning erbjuder ett helhetskoncept, innehållande såväl blodanalyser som kost- och livsstilsråd.  

– Kroppen är en helhet och smärtan är ofta bara ett av många symtom. Jag vill optimera patientens hälsa och mående, det är det som driver mig och detta är enligt mig också själva syftet med att vara terapeut.

Vesa har arbetat som kiropraktor sedan 1996, men har från det att han öppnade sin praktik i Hallstahammar ständigt vidareutbildat sig och utvecklat sin kompetens genom en bredare och mer multidiciplinär approach på patientens problem.

Vill hjälpa så många som möjligt

– Mitt jobb är bland det roligaste jag vet, det är verkligen ett kall. Jag har hela tiden tänkt att ju mer jag vidareutbildar mig, desto fler kan jag hjälpa. Faktorer som kost, sömn, stressnivå, sköldkörtelns funktion, brister på näringsämnen och eventuella inflammationer är exempel på sådant som spelar en stor roll för helhetshälsan.

Vesa är pappa och även tränare till spjuthoppet Sofi Flink, som 2018 lyckades komma tillbaka efter en svår axelskada, bland annat genom minskad träningsdos och samarbete med Blodkollen. Blodanalyser visade nämligen på lågt HB-värde och andra brister, som åtgärdades med kostförändringar och näringstillskott. Att erbjuda blodanalyser i samband med behandling var dock en idé som kom till Vesa tidigare än så.

– Ja, idén kom i takt med att jag insåg att det i vissa fall inte hjälpte att ”bara” vara kiroraktor. Alltså känslan och frustrationen över att man i vissa fall inte nådde ända fram med patienten.

Hjärnan och nervsystemet styr allt  

– Jag förkovrade mig därför tidigt i s.k. funktionell neurologi, som är en gren inom kiropraktik. Inom neurologin och kiropraktiken utgår man ifrån att hjärnan och nervsystemet styr allt i kroppen. Dessa system behöver olika komponenter för att fungera, till exempel syre, socker och inte minst frånvaro av inflammation, förklarar Vesa.

– Syre får vi när vi andas. När en person har anemi (blodbrist) innebär det en försämrad förmåga att syresätta kroppen, vilket medför en relativ syrebrist i kroppens vävnader. Hjärnan och nerverna är speciellt känsliga för detta, vilket medför en sämre funktion med diverse hälsobekymmer som följd.

Vesa förklarar att detta är ett bra exempel på vad man kan se genom proaktiva blodanalyser. En annat är blodsocker, där många har förhöjda värden och ibland till och med diabetes.

– Ja, det jag har märkt är att många av mina smärtpatienter har problem med antingen just blodsockervärden, olika typer av anemi, samt låga HB-värden. Detta påverkar givetvis hjärnan och nervsystemet.

Bättre hjälp genom blodanalyser

Vesa konstaterar att det många gånger inte spelar någon roll hur många gånger man som terapeut rättar till smärtområden rent mekaniskt, dvs. i de fall patienten har kvar den här typen av bakomliggande problem. Därför har han ett samarbete med Blodkollen där han erbjuder dessa patienter ett analyspaket.

–Ja, jag har ett egenhändigt ihopsatt analyspaket som jag rekommenderar till de patienter som jag bedömer har bakomliggande orsaker till sina smärttillstånd. Det handlar om 27 olika analyser som hjälper mig att hjälpa dessa patienter bättre.

– Det grundläggande som jag vill ha information om är eventuell anemi, inflammationer, blodsocker, sköldkörtelns funktion och om det finns brist på väsentliga näringsämnen. Allt detta kan man se med hjälp av blodanalyser. Men finns det misstankar om andra brister eller tillstånd så kan jag givetvis lägga till prover genom samarbetet med Blodkollen.

Vesa, varför behövs en proaktiv tjänst som Blodkollen?

– Som vården ser ut idag finns inget förebyggande tänk överhuvudtaget. Förr kunde du uppsöka en vårdcentral om du inte mådde riktigt bra och be om en hälsokontroll. Där ingick också en del blodprover. Att vården många gånger är skeptisk till proaktiva vårdtjänster som Blodkollen har med okunskap, prestige och revirtänkande att göra. Jag kan inte se någon annan anledning. 

– Samtidigt håller s.k. funktionsmedicin på att växa sig stark, framförallt i USA men även i Sverige. Blodkollen är en del i området funktionsmedicin, anser jag. Medan den konventionella vården bara fokuserar på akuta tillstånd samt enskilda symtom tar man här istället proaktivt reda på varför personen mår dåligt. Sedan korrigerar man de bakomliggande grundorsakerna som finns genom att med naturliga metoder hjälpa kroppen att läka sig själv. 

– Förutom mitt samarbete med Blodkollen erbjuder jag därför även kosttillskott och livsstilsråd. Jag vill som sagt att mina patienter ska må så optimalt som möjligt, säger Vesa Jämsä.