Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Coronaviruset slår hårdare vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Personer med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom står sannolikt inför en sämre prognos än övriga som smittas med COVID-19, det just nu högst aktuella coronaviruset. Det berättar Juliana C. N. Chan, chef för Hong Kong Institute of Diabetes and Obesity i Kina - landet där smittan uppstod.

Även om en mer långsiktig och detaljerad analys behövs för att visa en tydligt definierad koppling mellan tillstånd som diabetes och sämre prognos vid Corona-smitta, tyder statistiken på att detta virus drabbar hårdast bland äldre och multisjuka personer med flera medicinska problem. Framförallt gäller detta långvariga diabetes-patienter som inte har kontrollerats väl i sin behandling.

Sedan tidigare finns också evidens för att diabetes kan öka risken för infektion från COVID-19 med två till tre gånger. Detta oberoende av andra medicinska problem, såsom hjärt-kärlsjukdom.

Uppmanar till extra vaksamhet vid kronisk sjukdom  

- Det vi vill förmedla är att svåra situationer som virussmitta också upptäcker sårbarheter i diabetes. Här är de gamla och sjuka de mest utsatta, berättar Juliana C. N. Chan, MD, i en intervju med Medscape Medical News.

Chan och andra experter uppmanar därför personer med  diabetes, hjärt-kärlsjukdom och andra kroniska tillstånd ska vara extra vaksamma i sina ansträngningar för att undvika kontakt med coronaviruset, även om de också noterar att individuella svar varierar mycket.

Långsiktig forskning ska ge en tydligare bild

Det är också känt att vid tidigare utbrott av infektionssjukdomar, såsom svårt akut andningsyndrom (SARS) och H1N1-influensan, hade personer med diabetes ökad risk för allvarlig sjukdom och död.

- Jag tror inte att det är en överdrift att säga att personer med diabetes löper högre risk att utveckla COVID-19, även om det återstår mer långsiktig forskning för att kunna ge en tydligare bild, konstaterar Juliana C. N. Chan, som är medförfattare i en studie som publicerades förra månaden i Diabetologia, rapporterar Medscape Medical News.

Fakta om studien och coronaviruset:

Studien fann att dödligheten bland personer med diabetes i Hong Kong har sjunkit under de senaste åren. Undantaget ungdomar, som tycks mindre benägna att ha kontroll på sin diabetes. Kopplingen är här framförallt inom ramen för COVID-19-utbrottet, då annars dödsfall orsakade av tillstånd som hjärt-kärlsjukdom och cancer i studien minskade bland personer med diabetes. Dödsfall orsakade av lunginflammation bland personer med diabetes förblev ungefär samma.

I allvarliga infektionsfall invaderar COVID-19-viruset celler i luftvägar och lungor och orsakar lunginflammation. Allvarlig lungskada från lunginflammation kan leda till akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), vilket i sin tur kan orsaka septisk chock. ARDS och septisk chock är de främsta dödsorsakerna för personer som smittats av coronaviruset.

Källa: Medscape Medical News