Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Hur löser vi problemet med övervikt och fetma?

Hälften av alla svenskar mellan 16–84 år lider av övervikt eller fetma enligt Folkhälsoinstitutet. Enligt svenskarna själva är ökad undervisning av kost- och näringslära, fler möjligheter till rörelse samt minskad skatt på hälsosam mat lösningen på problemet. Det visar en ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av ViktVäktarna.

Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem och orsakar både personligt lidande och kostnader i miljardklassen för samhället varje år.

När ViktVäktarna lät Sifo fråga svenskarna vilken de anser vore den bästa lösningen svarade flest – 23 procent – ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv.

Skattehöjning löser inte övervikt och fetma

Näst flest tror på att sänka skatten på hälsosam mat (20%) samt att öka möjligheten för fler att röra på sig mer (20%). Endast 13 procent tror på en höjd sockerskatt.

– Att bara straffa dåliga vanor tror vi inte ger en varaktig förändring. Svenskarna måste förstå både de positiva och de negativa konsekvenserna av livsstilsvalen de gör om det här problemet ska kunna lösas på lång sikt, säger Stefan Ryme, vd på ViktVäktarna.

Sänkt skatt på hälsosam mat är en bra lösning

Betydligt fler i den äldre målgruppen efterfrågar ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv än i den yngre. 29 procent av de som är mellan 56-79 år svarar detta mot 18 procent av de som är 16-34.

Tittar man på hur kvinnor vs män resonerar så anser fler kvinnor (23%) än män (17%) att en sänkt skatt på hälsosam mat vore den bästa lösningen. Något fler män (15%) än kvinnor (12%) anser att en ökad skatt på socker vore mest effektivt mot övervikt och fetma.


Från undersökningen:

Idag är hälften av alla svenskar feta eller överviktiga. Vilken anser du vore den bästa lösningen för att råda bot på situationen?

Ökad undervisning av kost- och näringslära i skola och arbetsliv 23%
Sänk skatten på hälsosam mat 20%
Öka möjligheten för fler att röra på sig mer 20%
Öka skatten på socker 13%
Ökad undervisning av kost- och näringslära till föräldrar 10%
Öka skatten på mat med dåliga fetter 3%
Annat 5%
Vet ej 7%

Bas: 1 205

Källa: Viktväktarna och Folkhälsoinstitutet

 

Läs mer om vård, hälsa och relaterade ämnen på Hälsorapporten