Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Kvinnor får mest antidepressiva läkemedel – män rapporterar oftare depression

Enligt forskaren Lena Thunander Sundbom ser man oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde göra det. Faktum är att kvinnor diagnostiseras med depression dubbelt så ofta som män. Men när Lena lät män och kvinnor själva skatta depression och hur de mådde, fick hon väldigt intressanta resultat.

Det visade sig att män rapporterade mer depression än kvinnor, men använde mycket mindre antidepressiva läkemedel. Detta medan kvinnor rapporterade mindre depression än män, men använde mycket mer antidepressiva.

– I min studie var det också dubbelt så vanligt att kvinnor, jämfört med män, hade antidepressiva läkemedel fast de inte rapporterade depression, Lena Thunander Sundbom, som är universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Gävle.

Lena Thunander Sundbom, forskare. Foto: Ove Wall.

För vanligt med antidepressiva till kvinnor

Lena tror inte att det görs medvetet och att det finns en kultur att kvinnors problem, i för stor utsträckning, ses som psykiska.

– Kvinnor har alltid medicinerats, vi hade ju Valium ”Mothers little helper”, sedan kom Prozac, som skulle hjälpa kvinnor genom vardagen.

Ingen vinner på det här. Om kvinnorna får för mycket läkemedel så får de också mer biverkningar. Och män, vars problem kanske egentligen är psykiska, får aldrig den hjälp de behöver då ingen hittar dem.

Bara hälften följer ordinationen

Lena konstaterar också att endast 50 procent följer läkares ordinationer och för att kunna förbättra situationen så behöver man veta orsakerna till varför människor inte tar läkemedel enligt ordination.

Hon ser tydliga könsskillnader även här, att män glömmer och laborerar med dosen efter eget huvud och att kvinnor ofta avstår på grund av biverkningar. Hon fann också ett klart samband mellan psykisk ohälsa och att man inte tog sina läkemedel enligt ordination.

– Det var dubbelt så vanligt bland kvinnor att inte ta sina läkemedel på grund av biverkningar och vid ångest och depression var det också större risk att inte ta läkemedlet, säger Lena.

Var uppmärksam på biverkningar vid psykisk ohälsa

Hon uppmanar därför läkarna att vara uppmärksamma, särskilt när det gäller biverkningar, speciellt på kvinnor och på personer med psykisk ohälsa.

– Ja, att kvinnor har rätt dos och rätt läkemedel, så att de inte får så mycket biverkningar.När man tidigare försökt förbättra detta, så är det glömskan man försökt komma åt. Men det här medvetna valet att avstå på grund av biverkningar, det är ju mycket svårare att göra något åt.

– Det handlar om att motivera patienterna att ta sina läkemedel och se till att doserna är rätt så att patienterna vill ta dem. Bristen i att följa ordinationen är den enskilt viktigaste anledningen till att behandlingen inte fungerar. Denna stora skillnad mellan män och kvinnor har heller inte visats innan denna studie, säger Lena Thunander Sundbom.
 

Läs mer om Vård och Hälsa på Hälsorapporten