Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Ökad cancerrisk vid inflammatorisk tarmsjukdom tidigt i livet

För barn som insjuknar i ulcerös kolit eller Crohns sjukdom är det extra viktigt att gå till de undersökningar de kallas till. Detta på grund av att ny forskning visar på en ökad risk för cancer, både i barndomen och senare i livet, om man drabbas inflammatorisk tarmsjukdom tidigt i livet.

Studien från Karolinska Institutet publiceras i den ansedda tidskriften The BMJ och har letts av Ola Olén, forskare vid avdelningen för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin. Han berättar att inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har kopplats till en ökad risk för tarmcancer hos vuxna men också att det har saknats studier som klargör hur cancerrisken påverkas av ett insjuknande tidigt i livet och om cancerrisken har förändrats över tid.

Ola Olén, forskare. Foto: Sjukhusfotograferna, SÖS

Med hjälp av information från svenska patientregister har forskare nu jämfört cancerförekomsten hos 9 405 individer, som fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom i barndomen, med cancerförekomsten hos 92 870 individer i den allmänna befolkningen. Resultaten visar att individer som insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom före 18 års ålder har en fördubblad cancerrisk, jämfört med personer utan inflammatorisk tarmsjukdom, under barn- och ungdomsåren men även senare i livet.

Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom har förbättrats

Den största riskökningen sågs för tarmcancer, men risken var även förhöjd för andra cancerformer som vissa former av blodcancer och hudcancer.

– Vi tror att huvudorsaken är den kroniska inflammationen, som vi vet är en drivande faktor för flera olika cancerformer. Ett tidigt insjuknande innebär att kroppen utsätts för inflammation under längre tid, säger Ola Olén, forskare vid avdelningen för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som har lett studien.

Deltagarna i studien har fått sin inflammatoriska tarmsjukdom diagnostiserad mellan åren 1964 och 2014.

– Behandlingen av inflammatorisk tarmsjukdom har förbättrats avsevärt under den här tiden, bland annat med nya immunmodulerande läkemedel. Tyvärr kan vi inte se att förekomsten av cancer under samma tid har minskat, säger Ola Olén.

Extra försiktighet krävs vid fler riskfaktorer

Vuxna patienter med inflammatorisk tarmsjukdom kallas regelbundet för koloskopi som kan upptäcka eventuell cancer i tarmen. Forskarna anser att kunskapen om cancerrisken vid ett tidigt insjuknande är viktig att väga in när behovet av koloskopi-screening av barn och unga bedöms, både ur vårdens och patienternas synpunkt.

– Man ska komma ihåg att vi pratar om relativa skillnader i risk, de flesta unga människor får inte cancer och vissa av dessa cancerformer är extremt ovanliga. Men det är sannolikt viktigt för individer som får sin inflammatoriska tarmsjukdom i barndomen att vara noga med att gå på de undersökningar de kallas till – särskilt individer som har andra starka riskfaktorer för cancer, som exempelvis ärftlighet för tidig cancer i familjen, säger Ola Olén.

Fakta: Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, Mag-tarmfonden, Jane och Dan Olssons stiftelse, Föreningen Mjölkdroppen, Bengt Ihres stipendium inom gastroenterologisk forskning, Karolinska Institutets stiftelser och fonder, ALF-medel, Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

 

Läs mer om hälsa och vårdrelaterade frågor på Hälsorapporten