Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Personer med alkoholproblem får hjälp via videolänk

Akademiska sjukhuset öppnar en e-mottagning för personer med alkoholproblem. ”Skamkänslor och stigmatisering kring överkonsumtion av alkohol är ofta ett hinder för att söka vård. Möjligheten att få behandling för sin alkoholproblematik via videolänk gör vården mer flexibel”, säger Tobias Eriksson, chefsöverläkare på sjukhuset.

Satsningen görs inom ramen för ett pilotprojekt som ska pågå fram till november 2018. Vårdkontakt via videolänk som alternativ till mottagningsbesök på sjukhus ska underlätta för personer med alkoholproblem att söka vård för sina problem. Bakom satsningen, som görs inom ramen för en pilotstudie, står beroendemedicinska mottagningen, verksamhetsområde psykiatri.

Patienter kan få hjälp var de än befinner sig

– Skamkänslor och stigmatisering kring överkonsumtion av alkohol är ofta ett hinder för att söka vård. Detta gör att vården ibland missar att fånga in personer med riskbruk och beroende. Möjligheten att få behandling för sina alkoholproblem via videolänk gör vården mer flexibel. Patienten kan befinna sig i princip var som helst och slipper ta sig till en mottagning, berättar Tobias Eriksson, chefsöverläkare vid beroendemedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset.

Pilotstudien startar under kommande vecka och ska pågå under ett halvår, fram till november 2018. Målgruppen är personer över 18 år med riskabel alkoholkonsumtion som i dagsläget inte har kontakt med vården.

Många med alkoholproblem känner skam och skuld

– Vården ska finnas där när du behöver den. Det är en trygghet som ska gälla vem du än är och var du än bor i Uppsala län. Att personer med alkoholproblematik på grund av skam och skuldkänslor inte kommer i kontakt med sjukvården är därför ett stort problem.

– Vi behöver flera vägar och vårdkontakt via videolänk kan därför vara ett spännande alternativ som kan stärka och utveckla vården, säger Vivianne Macdisi, regionråd (S) och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Patienter som deltar i studien erbjuds totalt sex virtuella vårdmöten inom en tremånadersperiod. I upplägget ingår virtuell kontakt med läkare vid beroendemedicinska mottagningen för bedömning, uppföljning och medicinering, provtagning samt kontakt med beroendesjuksköterskor som erbjuder återkoppling och motivationshöjande behandling.

Vanligt med frågor om egen konsumtion

Det är vanligt att personer som har ett riskabelt alkoholbruk kontaktar sjukvården för frågor om sin egen konsumtion. Däremot har många svårt för ett fysiskt besök på en beroendemottagning, något som ofta upplevs alltför stigmatiserande.

– Vår förhoppning är att e-mottagningen gör att fler söker sig till och accepterar att ta emot behandling. Detta ska utvärderas i pilotstudien, berättar Tobias Eriksson.

Minska alkoholkonsumtionen i tid

Tobias Eriksson bedömer att vinsterna är stora, både för individen, vården och samhället, om individer kan fångas in och få hjälp att minska sin alkoholkonsumtion i tid, innan riskbruket lett till allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser.

– Ja, förutom att hälsoproblem och stort lidande kan undvikas, kan vården och samhället spara pengar. För personalen innebär virtuella vårdmöten att man kan arbeta mer platsobundet, säger han.

Källa: Pressinformation från Akademiska sjukhuset

 

Se om din relation till alkohol har påverkat din kropp med vår Bruk/Riskbrukskollen HÄR
 

 

Läs mer om hälsa och vårdrelaterade frågor på Hälsorapporten