Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Valfria blodanalyser dämpar oro för folksjukdomar

Allt fler människor vill ha proaktiv koll på sina blodvärden och därmed sin allmänhälsa. Detta för att undvika att i framtiden drabbas av folksjukdomar genom att i tid få råd kring eventuella avvikelser. ”Många gånger räcker det med kost- eller livsstilsförändringar, vilket dämpar oro hos våra användare och motiverar dem till att ta kontroll över sin hälsa”, berättar Lovisa Ryding, pionjär inom området blodanalyser online genom e-tjänsten Blodkollen.

– Förutom att dämpa oro och hjälpa våra användare att proaktivt undvika framtida sjukdomar, kan vi i förlängningen också hjälpa till att avlasta primärvården. Idag är det svårt att få den information om sina grundläggande blodvärden som man önskar på Vårdcentralen, om man inte redan har tydliga symtom på sjukdom, fortsätter Lovisa Ryding.   

Det faktum att svensk sjukvård, inte minst primärvården, har varit hårt belastad under ett antal år, har bland annat gjort vården till en het politisk fråga. Men situationen har också banat väg för proaktiva och digitala vårdtjänster, då dessa onekligen ökar tillgängligheten.

Tjänsten ska ständigt utvecklas

Lovisa Rydings Blodkollen var mycket tidigt ute med att erbjuda blodanalyspaket online i Sverige 2013–2014. Sedan dess har det viktigaste för Lovisa och hennes kollegor varit att ständigt utveckla tjänsten, att göra den tydligare, mer användarvänlig och informativ. Något riskkapital han hon dock än så länge valt att inte ta in, något som majoriteten av start-ups inom digital vård gör idag. Bolaget har heller inte något offentligt stöd. Blodkollen har istället växt organiskt med passionen för produkten som drivkraft.

–  Det stämmer. Jag är biomedicinsk analytiker i grunden och upptäckte att ett stort behov fanns när jag arbetade på ett lab och såg att många patienter inte fick den information de önskade om sina blodvärden. Något som skapar såväl förvirring som osäkerhet, och därmed även oro. Viljan att hjälpa de här människorna är grunden till att jag startade Blodkollen och därför satsar vi i stort sett alla våra inkommande resurser på att ständigt göra tjänsten ännu bättre.

–  Vi växer därför hellre organiskt, och därmed kanske inte lika snabbt som några av de andra aktörerna inom proaktiv vård. Men det faktum att vi lägger vårt fokus på att ständigt förbättra tjänsten har betalat sig genom mycket positiv feedback från det ökande antal personer som valt att använda vår tjänst.

Tydlig information om blodanalyser

–  Många av dessa säger att de får bra och lättillgänglig information, såväl på hemsidan Blodkollen.se som i de analyssvar och råd från experter man får när man beställt och varit och tagit sina prover på valfri samarbetande Vårdcentral.

Blodkollens fokus på utveckling av själva tjänsten innebär att den även är individanpassad under det att man tar del av svaren. När man loggar in och får sina analyssvar kan man enkelt klicka sig vidare till olika nivåer av fördjupning. Detta på grund av att behovet av önskad information är olika bland användarna.

–  Ja, i grunden har vi ett färgsystem där exempelvis rött betyder att man ligger utanför gränsvärden medan grönt betyder att respektive blodvärde är bra. Man kan nöja sig med den informationen om man tycker att det räcker men det är också enkelt att fördjupa sig i vad provsvaren betyder och vad man kan göra för att förbättra sina värden.

”Vi vill hjälpa så många som möjligt”

–  Om blodanalyserna visar på kraftiga avvikelser som behöver följas upp av läkare hänvisar vi givetvis omedelbart våra användare till den traditionella vården. Här samarbetar vi också med MediCheck, där man snabbt kan få träffa en specialistläkare online för rådgivning, förklarar Lovisa Ryding.

Förutom att Lovisa själv lägger mycket tid på att ständigt förbättra tjänsten har just samarbeten med andra hälsoaktörer varit en del av modellen för att ytterligare sprida information om fördelarna med Blodkollen.      

–  Ja, mina idéer kommer av att jag är engagerad i vad som händer i samhället och att jag vill hjälpa människor snarare än att ha en ”produkt att kränga på marknaden”. Därför har jag också startat många samarbeten sedan starten, och vi har flera nya spännande samarbeten på gång. Frågan är hela tiden i vilka sammanhang Blodkollen kan passa in, i syfte att ännu fler ska kunna upptäcka fördelarna.

–  Det vi vill är att hjälpa så många som möjligt att ta makten över sin egen hälsa, säger Lovisa Ryding.

 

Köp Blodkollens hälsokontroller

Hälsokollen Kvinna

Hälsokollen Man

Eller se alla våra paket HÄR