Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Överträning

Överträning definieras formellt som "obalans mellan träning och återhämtning resulterande i allvarliga och förlängda uttröttningssymptom". När man tränar eller arbetar hårt fysiskt bryts kroppens vävnader, såsom muskler och skelett, ner. En av de allra första symptomen på överträning är ihållande träningsvärk. Det indikerar att kroppen behöver vila för att återhämta sig, och vid rätt betingelser bygger den dessutom upp något lite mer än det som fanns innan och blir mer hållfast, effektivare och starkare, vilket är all tränings mål. De återhämtningsfaktorer som är viktigast är vila, sömn, avslappning och näring.

Vid hård träning bryts inte bara kroppen ner. Man upplever också en psykisk påfrestning med anledning av smärta, stress och själva upplevelsen av fysisk uttröttning. Om återhämtningsfaktorerna uteblir eller minskar sker en långsammare eller utebliven återhämtning av psyke och vävnader, vilket på sikt kan få riktigt allvarliga följder.

Överträning symptom

Man räknar med två typer av överträningssymptom. En "överaktivitetstyp" (överträning symptom typ 1) och en "apatityp" (överträning symptom typ 2), där överträning symptom typ 2 skiljer sig något enligt nedanstående punkter. När symptomen funnits med eller ökat en tid finns risk för kroniska besvär, vilket då kallas "överträningssyndrom".

Överträning symptom typ 1

 • Ökad vilopuls
 • Minskad prestationsförmåga (psyk o fys)
 • Minskad aptit
 • Viktminskning
 • Fördröjd återhämtning efter träning
 • Ökad irritabilitet
 • Ökad känslomässig instabilitet
 • Störd nattsömn
 • Förlust av träningsmotivation
 • Ökad skadefrekvens
 • Ökad infektionsfrekvens
 • Minskad styrka

Överträning symptomTyp 2

 • Låg vilopuls
 • Lågt blodsocker
 • Mental och fysisk tröghet

Hur kan jag undvika överträning?

Överträning kan förebyggas genom att man reglerar träning, har bra sömn, ser till att jobba med rätt återhämtning och rätt näringsintag.

Att tänka på angående överträning

 1. Variera intensiteten i träningen
 2. Träna på olika tider
 3. Variera innehållet i träningen och undvik monotoni
 4. Planera träningen och följ din träningsplanering
 5. Var uppmärksam på tidiga symptom på överträning
 6. För träningsdagbok där du antecknar vilopuls, hälsotillstånd och betyg på träningspassen
 7. Undvik snabb träningsökning - vanligt misstag man bör undvika
 8. Träna inte när du har en infektion i kroppen

När symptom redan uppkommit är det viktigt att behandla i tid och ta symtomen på allvar. Vid träningsvärk är det nödvändigt med vila från aktivitet i 3-5 dagar. När ett helt syndrom av överträning uppkommit är helt träningsuppehåll under längre tid, ibland flera månader, och idrottsläkarkontakt helt nödvändig. Man bör då inrikta sig på att lokalisera och diagnosticera orsakerna samt upprätta en rehabiliteringsplan, men även i tid sätta in alternativa aktiviteter för att undvika träningsabstinens, som ytterligare kan förvärra läget.