Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Pankreatit

Akut pankreatit

Akut pakreatit är plötsligt uppkommen inflammation i bukspottkörteln. Varje år insjuknar cirka 20-30 stycken per 100 000 invånare i Sverige. Oftast har en akut inflammation ett snabbt förlopp med ett snabbt tillfrisknande inom 3-5 dygn. Uppemot 10-20 % får däremot ett allvarligare förlopp, som kräver sjukvårdsresurser.

Kronisk pankreatit

En bukspottskörtelinflammation kan även bli långvarig och man kallar den då för kronisk vilket föregås av ett flertal insjuknande i akuta inflammationer. Vid den kroniska inflammationen har oftast de enzymproducerande cellerna i bukspottskörteln blivit skadade vilket orsakar problem med matsmältningen. Efter ett längre förlopp kan även de insulinproducerande cellerna skadas vilket medför att diabetes kan uppstå.

Orsaker till pankreatit

De främsta orsakerna till att en inflammation uppkommer i bukspottskörteln är en allt för hög och långvarig alkoholkonsumtion, sjukdomar och problem i gallgångarna och höga blodfettsvärden. Även långvarigt förhöjda kalciumvärden kan orsaka skador på bukspottsvävnaden liksom läkemedel.

Pankreatit symptom

Insjuknandet kan komma hastigt med smärta under och mellan revbensbågarna som kan stråla ut mot ryggen. Även illamående, kräkningar, blekhet och kallsvettning kan uppkomma.

Behandling

Behandlingen är endast symtomatisk och understödjande då ingen specifik behandling finns i dagsläget.