Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Sköldkörtelinflammation

Kronisk sköldkörtelinflammation

Vanligast är att man drabbas av en långvarig inflammation som då benämns som kronisk sköldkörtelinflammation. Då bildas antikroppar i blodet emot kroppens egen vävnad, en så kallad autoimmun reaktion. Kroppens försvar emot virus och bakterier angriper då sina egna celler och skadar dem vilket med tiden gör att sköldkörtelns funktion försämras och mindre hormon bildas. Detta kallas då för hypotyreos.

I och med denna sjukdom brukar ibland körteln ändra storlek vilket ytterligare delar in sjukdomen i Hashimotos sköldkörtelinflammation där sköldkörteln kan bli större, och i atrofisk autoimmun sköldkörtelinflammation där körteln istället blir mindre.

Den kroniska sköldkörtelinflammationen drabbar främst medelålders kvinnor.

Symptom på kronisk sköldkörtelinflammation

I de fall sköldkörteln har blivit större kan man känna ett tryck över halsen. Körteln kan även kännas hårdare. Om den kroniska sköldkörtelinflammationen orsakat en minskad produktion av hormoner (hypotyreos) kan man känna sig trött och frusen. Även viktuppgång kan inträffa.

Subakut sköldkörtelinflammation, de Quervains sköldkörtelinflammation

En annan variant av sköldkörtelinflammation kallas för subakut sköldkörtelinflammation. Ordet subakut betyder att sjukdomen inte bryter ut plötsligt utan infinner sig över en längre period. Denna variant kallas även ibland för Quervains sköldkörtelinflammation.

Denna subakuta inflammation uppkommer ofta i samband med en virusinfektion och påverkar sköldkörteln på sådant sätt att mer hormon initialt produceras för att därefter övergå till en allt lägre produktion. Även här kan körteln även minska eller öka i storlek.

Den subakuta sköldkörtelinflammationen drabbar också den, främst kvinnor.

Symptom på subakut sköldkörtelinflammation

Vid subakut sköldkörtelinflammation upplever man ofta en öm körtel som är känslig för beröring. Andra symptom är trötthet och en allmän sjukdomskänsla, även feber kan uppstå. Subakut sköldkörtelinflammation medför en ökad bildning av hormon, särskilt i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. Vanliga symptom på en ökad mängd sköldkörtelhormon är rastlöshet och oro tillsammans med hjärtklappning, darriga händer samt viktförlust.

Akut inflammation i sköldkörteln

Denna variant är ovanlig och uppkommer främst på grund av en bakterieinfektion. Andra orsaker till en akut inflammation är strålbehandling mot hals och behandling med radioaktivt jod.

Symptom akut inflammation i sköldkörteln

Vid en akut inflammation i sköldkörteln är feber och en ömmande körtel det vanligaste symptomen.