Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

ALAT

ALAT är ett enzym som finns i hjärta och i skelettmuskulatur men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökning av halten ALAT i blodet varför det används som en markör för att undersöka leverfunktionen och diagnostisera eventuella leversjukdomar.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

ALAT är ett enzym1. som finns i hjärta och i skelettmuskulatur men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökning av halten ALAT i blodet varför det används som en markör för att undersöka leverfunktionen och diagnostisera eventuella leversjukdomar.

Förhöjt ALAT (alaninaminotransferas) är vanligt förekommande, cirka 1-4 % av svenska befolkningen uppvisar förhöjda nivåer och prevalensen verkar stiga. I USA är det närmare 8 % av befolkningen som uppvisar höga ALAT värden. I övriga norden har nivåer också ökat, varför man nu höjt det övre referensintervallet nyligen.

ALAT analyseras oftast tillsammans med ASAT (aspartataminotransferas) för en övergripande bild av hur levern mår. Vid en fullvärdig leverscreening ingår fler analyser.

Relaterade analyser;

  • P-ASAT
  • P-ALP
  • P-Bilirubin
  • P-GT

1. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då stora måltider kan öka dina levervärden temporärt.