Du har blivit utloggad. Vänligen logga in igen.

Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Alkaliskt fosfatas, ALP

ALP är ett enzym som används för analys av lever- och gallvägsproblematik.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

ALP är ett enzym1. som används för analys av lever- och gallvägsproblematik.

ALP (alkaliskt fosfatas2.) är ett enzym1. som återfinns i hela kroppen men främst i lever och skelett. ALP mäts ofta tillsammans med andra leverenzymer och leverrelaterade ämnen för en komplett leverscreening. Enzymet kan även öka vi en förhöjd benomsättning i kroppen samt vid viss tarmproblematik.

Relaterade analyser;

  • P-ALAT
  • P-ASAT
  • P-Bilirubin
  • P-GT

1. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner.
2. Enzymer av fosfataskaraktär hydrolyserar fosforsyraestrar.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation