Anti-Mylleriskt hormon, AMH

Anti-Mylleriskt hormon, AMH

Just nu för 799 kr
799

AMH visar ovariets (äggstockarnas) reserv och är ett värde som hjälper till att utvärdera din fertilitet och används oftast inför IVF eller annan assisterad befruktning.

Anti-Müllerskt Hormon (AMH) är ett hormon som produceras av de celler som finns i de äggblåsor som äggstockarna producerar. Dessa äggblåsor kallas även för antrala folliklar och innehåller omogna äggceller vilka har förmågan att mogna till fungerande äggceller med möjlighet till befruktning.
Antalet antrala folliklar minskar med åldern liksom deras kvalitet. Antalet folliklar kan uppskattas utifrån detta AMH-värde.

Kvaliteten påverkas av faktorer som; 

  • Ärftlighet
  • Livsstil
  • Vikt
  • Rökning

Minst två prover bör tas i två olika menscykler före kliniska ställningstagnaden vid till exempel in vitro fertilisering.

Observera att ett lågt värde inte betyder att du inte kan bli gravid.

Kompletterande analyser vid fertilitetsutredning; 

  • FSH (follikelstimulerande hormon)
  • LH (luteiniserande hormon)
  • Östradiol

AMH analysen används även vid utredning av primär ovariell insufficiens1. och  polycystiskt ovariesyndrom PCOS2.

AMH mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Primär ovariell insufficiens är då en kvinnas äggceller i äggstockarna är för små och inte mognar så att de kan befruktas
2. Polycystiskt ovariesyndrom är när en eller båda äggstockarna innehåller små vätskefyllda blåsor, så kallade cystor, samtidigt som en hormonrubbning föreligger.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation