Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

ASAT

ASAT  är ett enzym som finns i lever, hjärta och skelettmuskulatur. Vid skada i dessa organ frigörs enzymet i blodet och ger då förhöjda värden vid ett blodprov. ASAT tas främst vid misstanke om leversjukdom samt för att få en överskådlig bild av hur levern mår.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

ASAT  är ett enzym1., som finns i lever, hjärta och skelettmuskulatur. Vid skada i dessa organ frigörs enzymet i blodet och ger då förhöjda värden vid ett blodprov. ASAT tas främst vid misstanke om leversjukdom samt för att få en överskådlig bild av hur levern mår.

ASAT står för aspartataminotransferas och som enskild analys säger inte dess värde särskilt mycket utan ingår ofta i en panel av analyser.

ASAT är ett av de prov som tas vid misstanke om leversjukdom samt för att få en överskådlig bild av hur levern mår, och då ofta tillsammans med ALAT (alaninaminotransferas). Vid en fullvärdig leverscreening ingår fler analyser.

ASAT och ALAT har historiskt ingått som obligatoriska analyser vid ett flertal frågeställningar exempelvis vid hjärtinfarkt, muskeldystrofi och lungemboli men används idag inte för att diagnosticera dessa tillstånd, eftersom det finns mer precisa mätningar. Som en översikt av leverns status är dock analyserna av vikt och vid förhöjda värden en indikation på att vidare utredning är att beakta. ASAT höjs även vid muskelnedbrytning och kan vara måttligt höjt redan vid en vanlig muskelansträngning.

Relaterade analyser:

  • P-ALAT
  • P-ALP
  • P-Bilirubin
  • P-GT

1. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation