Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

CDT

CDT värdet motsvarar effekten av nedbrytning av alkohol i blodet och anger fördelningen mellan olika former av glykoproteinet transferrin.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

CDT värdet motsvarar effekten av nedbrytning av alkohol i blodet och anger fördelningen mellan olika former av glykoproteinet transferrin. CDT reagerar således inte på organskada i levern eller försämring av leverfunktionen och förblir därför opåverkat av mediciner och sjukdomar. Vid regelbundet hög alkoholkonsumtion påverkas fördelningen av transferrin, och de former som har ett lågt kolhydratinnehåll (CDT) ökar i andel.

Observera att denna analys tar lite längre tid att analysera.

Vad betyder ett högt CDT värde?

Ett förhöjt CDT-värde orsakas i regel endast av alkohol och för att nå över referensvärdet krävs det att konsumtionen är mycket hög. Det behövs ett alkoholintag på i genomsnitt minst 450 gram ren alkohol per vecka eller motsvarande 50-80 gram ren alkohol per dag under de senaste 1-4 veckorna före provtagningen för att nå över referensnivån. 
Det betyder att du behöver dricka en flaska vin per dag alternativt 3-4 burkar starköl per dag under en längre period för att CDT-värdet ska öka. 

Riskbruk

CDT halten höjs således inte om man enligt Folkhälsoinstitutets nivåer har ett intag av alkohol som definieras som riskbruk, det vill säga mer än 14 standardglas per vecka (168 g alkohol) för en man och 9 standardglas per vecka (108 g alkohol) för en kvinna. För ett CDT-värde över referensvärdet är alkoholkonsumtionen alltså 2,7 gånger större än ett riskbruk för män och 4,2 gånger större för kvinnor.

Hur lång tid tar det innan ett högt värde sjunker?

Det tar även minst ett par veckor med alkoholfrihet eller låg konsumtion för att ett förhöjt CDT-värde ska sjunka till normala nivåer.

CDT mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.


Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation