EVF

EVF

Just nu för 279 kr
279

Ingår i blodstatus vilket utvärderar blodbilden i kroppen.

Erytrocytvolymfraktionen är den andel av blodet som består av röda blodkroppar.
 (kallas även hematokrit)

De röda blodkropparna ansvarar för syretransport vilket krävs av alla kroppens celler och organ för en normal funktion.
Värdet varierar mellan könen samt med din ålder:

  • Vid födelse: 42-60%
  • Sex till tolv månader: 33-40%
  • Vuxna män: 42-52%
  • Vuxna kvinnor: 35-47%

Låga värden kan vara ett tecken på anemi (blodbrist) och därmed en sämre förmåga att förse kroppen med syre.

EVF mäts i helblod.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation