Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

EVF

Erytrocytvolymfraktionen är den andel av blodet som består av röda blodkroppar.
 (kallas även hematokrit)

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Ingår i blodstatus vilket utvärderar blodbilden i kroppen.

Erytrocytvolymfraktionen är den andel av blodet som består av röda blodkroppar.
 (kallas även hematokrit)

De röda blodkropparna ansvarar för syretransport vilket krävs av alla kroppens celler och organ för en normal funktion.
Värdet varierar mellan könen samt med din ålder:

  • Vid födelse: 42-60%
  • Sex till tolv månader: 33-40%
  • Vuxna män: 42-52%
  • Vuxna kvinnor: 35-47%

Låga värden kan vara ett tecken på anemi (blodbrist) och därmed en sämre förmåga att förse kroppen med syre.

EVF mäts i helblod.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation