Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Folat

Vitamin B9 eller Folat (folat som tillskott kallas folsyra eller folinsyra) är ett vattenlösligt vitamin som bland annat behövs för att skapa de signalämnen som överför signalerna både mellan nervceller i hjärnan och ut till dina muskler. Behovet av Folat ökar vid all typ av tillväxt samt vid bildning av kreatin som förser dina muskler med snabb energi.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Vitamin B9 eller Folat tillhör de vattenlösliga vitaminerna. Behovet av Folat ökar vid tillväxt då det agerar koenzym1. i en rad processer till dessa kan nämnas;

  1. Vid bildandet av det genetiska materialet (DNA och RNA)
  2. Vid celldelning
  3. Vid bildningen av röda blodkroppar
  4. Vid matspjälkningen
  5. Kontrollerar tillsammans med bland annat B6 (pyridoxin) och B12 (kobalamin) kontrollen av nivåerna av homocystein i blodet. Homocystein är ett ämne som tros ha negativa effekter på hjärt- och kärlhälsan

Folat, tillsammans med vitamin B12 (kobalamin) och vitamin B6 (pyridoxin), behövs även vid bildandet av så kallade metylgrupper. Metylgrupper är viktiga molekyler som medverkar i ett flertal av processerna i kroppen. De behövs för att skapa de signalämnen som överför signalerna både mellan nervceller i hjärnan och via nervtrådar ut till dina muskler.

Metylgrupperna behövs även vid cellmembranens lecitinbildning samt vid bildning av kreatin som förser dina muskler med snabb energi. Att tillsätta en metylgrupp till ett protein eller andra biomolekyler, så kallad metylering, är även ett viktigt regleringssätt i biologiska system. 

Anledningen till att det anses farligt med för höga folatnivåer är att det kan maskera bristsympton för vitamin B12, så man kan ha brist på vitamin B12 utan att veta om det. 

Folat kan mätas både i plasma, vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum
Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Ett koenzym är en liten organisk molekyl som binder till ett enzym för att bidra till enzymets katalytiska förmåga. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation