Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Follikelstimulerande hormon, FSH

(FSH) Follikelstimulerande hormon, även Follitropin, är en så kallat gonadotropin vilket är ett hormon som stimulerar könskörtelfunktionen.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

FSH är av yttersta vikt för vår fortplantning samt främjar bildningen av könsceller. 
Hormonet bildas initialt i puberteten i hjärnans hypofys och frisätts efter en signal ifrån hormonet gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) varpå könscellerna kan aktiveras.

FSH har olika funktion för fertila kvinnor och vuxna män. 

  • Hos kvinnor bildar FSH ägg, så kallade folliklar, i äggstockarna och FSH nivån varierar kraftigt under menscykeln. Dagarna innan ägglossning  minskar FSH snabbt för att därefter lika snabbt öka och därmed möjliggöra en ägglossning. Den lägsta nivån återfinns dagarna innan menstruation.
  • Hos män är FSH-värdet mer konstant och påverkar testiklarna till spermaproduktion.

För låga nivåer av FSH kallas hypogonadotropism.

Analysen används vanligast vid utredning av pubertetsfrågeställningar, gonadinsufficiens1, utebliven menstruation (amenorré), hypofystumör och spermiedefekter.

FSH mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1 En nedsatt funktion i ovarier (äggstockar) eller testiklar.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig
  • Berör din frågeställning klimakteriet så skall provet tas dag 2-5 i din menscykel
  • Om syftet med provet är att utvärdera din fertilitet ska provet tas dag 21 i menstruationscykeln (lutealfas) för att se om ägglossning skett. Du bör inte heller äta p-piller vid en fertilitetsutredning
  • Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktion och ger låga värden av hormonerna LH och FSH