Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Glukos

Energin vi får ifrån vår mat transporteras i blodet till kroppens celler framför allt i form av druvsocker, glukos. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Är kroppens förmåga att bilda insulin eller cellernas förmåga att ta upp blodets glukos nedsatt stannar glukoset istället i blodbanan.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Glukos är ett blodprov som vanligen ingår vid hälsoundersökningar och görs framför allt för att se om man har diabetes eller löper en ökad risk för sjukdomen. 

För att kroppen ska fungera behövs energi för att driva alla de livsuppehållande processerna. Energin transporteras i blodet till kroppens celler framför allt i form av druvsocker, glukos men även som fettsyror. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Är kroppens förmåga att bilda insulin eller cellernas förmåga att ta upp blodets glukos nedsatt kan metabola1. problem uppstå.

Diabetes finns i två varianter, typ 1 diabetes och typ 2 diabetes:

  1. Diabetes typ1 betyder att kroppen inte producerar något eget insulin vilket därför måste administreras under resten av livet. Detta kallas ibland även för barndiabetes och utvecklas oftast under de första levnadsåren men kan även uppkomma senare i livet.
  2. Diabetes typ 2 betyder att kroppens celler (inte reagerar på insulin) och därför inte kan ta upp sockret i blodet varför det stannar i blodomloppet innan det slutligen filtreras ut av njurarna. Denna typ av diabetes induceras främst av livsstilsfaktorer men har också starka genetiska komponenter. För att få sjukdomen krävs ofta både en genetiskt höjd risk och negativa beteenden.

Blodsockret går upp och ned hos människor både med och utan diabetes. Har du diabetes typ 1 är dock svängningarna större och får allvarligare konsekvenser. För en typ 2 diabetes blir blodsockret sällan för lågt dock kan svår diabetes ge väldigt höga värden.
Svårigheter med medicineringen kan göra att det blir både för högt och för lågt om vartannat – detta gäller främst för en typ-1 diabetes.

Motion hjälper cellerna att ta in glukos i cellerna även vid försämrad känslighet. Motion och en god kosthållning är därför det bästa för att undvika allt för höga blodsockerhalter och därmed undvika att cellernas känslighet minskar.
Vid för högt socker under lång tid kan man uppleva obehag när sockret sänks till en lägre nivå, utan att egentligen ligga för lågt. Det kallas "falsk känning".  

1. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

Glukos mäts i plasma vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner