Du har blivit utloggad. Vänligen logga in igen.

Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

HbA1c

HbA1c är ett mått på hur ditt blodsocker legat de senaste 6-8 veckorna.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

HbA1c, Glykerat hemoglobin, är ett mått på medelblodsockret de senaste 6-8 veckorna. HbA1c bildas när sockret i blodet binds till de röda blodkropparnas hemoglobin. Ju högre blodets sockerhalt är desto mer HbA1c bildas. När HbA1c väl bildats så stannar det så och ger således ett bra mätvärde för hur blodsockret legat över tid. En stark koppling finns mellan HbA1c-värdet och risken för att metabola1. sjukdomar så som diabetes ska uppkomma.

  1. Diabetes typ1 betyder att kroppen inte producerar något eget insulin vilket därför måste administreras under resen av livet.
  2. Diabetes typ 2 betyder att kroppens celler inte kan ta upp sockret i blodet varför det stannar i blodomloppet innan det slutligen filtreras ut av njurarna.

Det är vid typ 1 diabetes inte möjligt att erhålla normalt HbA1c utan man räknar då med ett högre värde.

Blodsockret går upp och ned hos människor både med och utan diabetes. Hos personer med diabetes är svängningarna större och får allvarligare konsekvenser.

Ett högt värde av HbA1c vid uppföljning av diabetes ökar risken för följdsjukdomar som skador på främst blodkärl, njurar och ögon. Därför bör man sträva efter ett så normalt HbA1c-värde som möjligt.

1. Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2014


 

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation