Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Helicobacter pylori

Magsäcksslemhinnebakterie som förknippas med gastrit, magsår och sår i tolvfingertarmen, samt i sällsynta fall, med cancer i nedre delen av magsäcken.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Screening av antikroppar mot Helicobacter pylori (IgG) vid misstänkt Helicobacter pylori infektion som är en magsäcksslemhinnebakterie som förknippas med gastrit, magsår och sår i  tolvfingertarmen, samt i sällsynta fall, med cancer i nedre delen av magsäcken.
 

Helicobacter pylori är en bakterie som kan finnas i magsäckens slemhinna. Det är en av världens mest förekommande infektioner och man smittas ofta som ung och bär med sig bakterien genom livet. Man kan dock även smittas som vuxen även om det är betydligt mer ovanligt.

En infektion med helicobacter pylori kan leda till gastrit1. (magkatarr) med varierande svårighetsgrad. Däremot upplever en majoritet av de infekterade inte några symptom alls.
Ungefär 5 % av de infekterade utvecklar magsår vilket är det enda som föranleder en medicinsk behandling av infektionen.
Smittan är vanligare i sydligare samt östligare länder medan förekomsten är lägre i västligare delar.

Helicobacter pylori mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Magkatarr, inflammation i magsäcksslemhinnan.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2016

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation