Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Hemoglobin

Denna analys mäter mängden av syrebärande hemoglobin i blodet. Hemoglobinet binder syre till de röda blodkropparna

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Denna analys mäter mängden av syrebärande hemoglobin i blodet.

Hemoglobin är ett syretransporterande ämne i blodet (kallas även blodvärde) som innehåller järn vilket ger blodet dess röda färg.

Hemoglobinets uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens organ och vävnader. Samtidigt med syreleveransen tar hemoglobinet även upp den koldioxid som bildats i organet eller vävnaden och transporterar den till lungorna där koldioxiden försvinner med utandningsluften. Ytterligare en viktig uppgift som hemoglobinet har är att hålla blodets pH1.-värde på rätt nivå.

För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn, men även vitaminerna B12 (kobalamin) och B9 (folat).
En del av järnet, och allt vitamin, tas upp från maten i tarmen. Järnet transporteras därifrån ut i blodet och vidare till benmärgen där hemoglobinet bildas tillsammans med de röda blodkropparna. Det järn som finns i blodkropparna återanvänds i kroppen när blodkropparna blivit för gamla och brutits ner. Brist på hemoglobin brukar i vardagligt tal kallas för lågt blodvärde, eller blodbrist (anemi).

1. pH är mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner (H+) i en lösning.

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation