Interleukin 6, IL 6

Interleukin 6, IL 6

Just nu för 495 kr
495

IL-6 är en markör för inflammation som bland annat ökar efter muskelarbete, mängden beror på hur hårt du tränat. 

Denna analys går endast att ta på Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsenheter i Stockholm med omnejd.

IL-6 (Interleukin-6) tillhör en grupp ämnen som kallas cytokiner som reglerar kroppens svar på inflammationer. IL-6 har flera olika funktioner bland annat att stimulera immunsystemet efter trauma eller vävnadsskada. IL6 utsöndras av både blodceller och andra immunrelaterade celler i kroppen.

Under träning fungerar IL6 på ett hormonliknande sätt genom att öka tillförseln och leveransen av substrat som till exempel ger en ökning av glukosupptag, fettnedbrytning och fettoxidering. 
IL-6 är också viktig i uppbyggandet av proteiner vilka behövs vid återhämtning och uppbyggnad av muskulatur. Vid träning med hög intensitet ökar IL 6 värdet. IL6 nivån kan stiga med så mycket som 100 gånger sin utgångsnivå direkt efter träning. Dock sjunker nivåerna snabbt efter några timmar.
Vidare så har man visat att när konstgjort (rekombinant) IL-6 gavs till uthållighetslöpare så ökade deras trötthetskänsla och minskade deras prestation.

Höga nivåer av IL-6 har också associerats till personer med övervikt och minskad insulinkänslighet.

Interleukin 6 mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Håkan Rundqvist, träningsfysiolog (Msc Physiologi, Doktorand)

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation