Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Kobalamin

Kobalamin eller Vitamin B12, är nödvändigt för nybildning och underhåll av celler samt för att nervsystemet ska fungera. Vitaminet spelar även en roll i omsättningen av en del fettsyror.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

B12-vitamin består av en grupp av 4 olika så kallade kobalaminer med olika biologiska aktiviteter. De heter hydroxokobalamin, adenosylkobalamin, metylkobalamin och cyanokobalamin. 
Vitamin B12, är koenzymer vilket betyder att det behövs för att en reaktion ska kunna ske i vår kropp.
Vitaminet är nödvändigt för skapandet av genmaterial och har således en stor uppgift vid nybildning av celler. Vid brist på vitaminet kan cellerna inte dela sig vilket syns främst i de mest omsatta celltyperna som de röda blodkropparna, vilka snabbt sjunker i antal. Nettoresultatet blir att orken minskar då kroppens celler inte får tillräckligt med syre samtidigt som underhåll och nybildning av muskulatur minskar.
Vitaminet spelar även en roll i omsättningen av en del fettsyror och vid bildandet av myelin. Något som ökar nervbanornas ledande förmåga.

Har man brist på B12 (kobalamin) får man höga värden av de hälsofarliga ämnena homocystein och metylmalonat.

Eftersom B12-vitamin nästan uteslutande förekommer i matvaror av animaliskt ursprung riskerar vegeterianer att utveckla en brist på detta vitamin.

Kobalamin (vitamin B12) kan mätas både i plasma,vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum
Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation