Kolesterol

Kolesterol

Just nu för 279 kr
279

Kolesterol utgör en viktig del av det membran som skapar ett skyddande skal runt alla våra celler. För mycket kolesterol i cellmembranen gör dock cellerna tjocka, hårda och oförmögna att anpassa sig till sin omgivning.

Observera att det är skillnad på ämnet kolesterol och de associerade blodfettspartiklarna - LDL och HDL. 

Kolesterol är en lipid vilket är ett annat namn för fett. Kolesterol utgör en viktig del av det membran som skapar ett skyddande skal runt alla våra celler. Membranets konsistens avgörs av mängden kolesterol som finns i det och kolesterolet har som huvudsyfte att skydda cellen mot stora temperaturskillnader i kroppen. Membranet är en förutsättning för att cellerna ska kunna utgöra en egen enhet oberoende av sin omgivning och därmed kunna fungera. För mycket kolesterol i cellmembranen gör dock cellerna tjocka, hårda och oförmögna att anpassa sig till sin dynamiska omgivning vilket kan försämra insulinkänslighet och cellfunktion.

Kolesterol bygger även upp kroppens steroidhormoner såsom testosteron och östrogen, även D-vitamin är ett steroidhormon.

Kolesterol är mycket olösligt i vatten och är därav i behov av proteiner för att kunna transporteras runt i blodet och gör det oftast tillsammans med de så kallade triglyceriderna. Dessa transportproteiner kallas för lipoproteiner. Det finns olika lipoproteiner som vart och ett har till uppgift att transportera kolesterol och triglycerider ifrån olika vävnader till olika mål.

Kolesterol mäts i plasma vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation