Du har blivit utloggad. Vänligen logga in igen.

Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Kortisol

Kortisol frisätts bland annat vid stress och kallas därför ofta för stresshormon. Kortisol är bra i lagom mängd medan en hög utsöndring av hormonet kan vara skadligt.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

En hög stressnivå ökar din kortisolutsöndring vilket får kroppen att bryta ner protein- och fettvävnad till glukos, kroppens form av lättillgänglig energi. Den höga energinivån i blodet leder till ett förhöjt insulinpåslag1. vilket i sin tur får kroppen att lagra fett. På detta sätt blir kortisol ett fettlagrande hormon och eftersom våra kortisolreceptorer främst sitter i buken blir det där fettet hamnar. Den ofta omnämnda ohälsosamma bukfettman kommer därav delvis av ett för högt kortisolvärde.
Men kortisol är även att ett livsnödvändigt hormon som har effekt på protein-, kolhydrat och fettmetabolismen samt påverkar funktioner hos hjärta och kärl, skelettmuskel, centrala nervsystemet och många andra vävnader. Den viktigaste funktionen hos kortisol är att öka tillgången på glukos, då kroppen utsätts för stress, genom att underlätta leverns bildning av glykogen2. från kroppens protein. Kortisol förlänger därmed överlevnad under svält.
Som svar på stress stimulerar kortisol fettnedbrytning i fettceller, samt ökar nedbrytning av muskelprotein och minskar proteinsyntes. Nettoeffekt blir alltså en ökad nedbrytning av muskelmassa.
Både män och kvinnor har hormonet. Brist hos män kan ge trötthet samt impotens och minskad sexualdrift. Hos kvinnor kan istället en ökad mängd leda till infertilitet, mensrubbningar, manlig hårbeklädnad och virilisering3.

Kortisol mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Insulin är ett blodsockerreglerande hormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet exempelvis efter en måltid.
2. Glykogen är ett ämne som människan använder för att lagra energi i form av kolhydrater.
3. Förstärkning av manliga drag.

 

Skribent:Håkan Rundqvist, träningsfysiolog (Msc Physiologi, Doktorand)

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys kan endast utföras på vissa platser.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen mellan klockan 08.00 - 10.00
  • Vid upprepade provtagningar bör provet tas vid samma tidpunkt på dagen
  • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
  • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas