Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Kreatinin

Kreatininvärden används för att utvärdera njurarnas status och används ofta tillsammans med kalium och natrium för en grundläggande utvärdering av njurfunktionen.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Kreatinfosfat finns naturligt lagrad i muskulaturen och fungerar som en extra energireserv. Kreatinin är en restprodukt som bildas i muskulaturen då energi frigörs från det lagrade kreatinfosfatet. Mängden kreatinin som bildas är beroende av muskelmassan men inte av mängden aktivitet som utförs. Ett högt värde kan därav bero på att man har en stor muskelmassa, men det kan också bero på att njurarnas förmåga att filtrera bort ämnen ur blodet är försämrat.

Kreatinin finns i stor mängd i kött vilket medför att ett stort köttintag temporärt ökar mängden kreatinin i blodet.

Kreatininvärden används för att utvärdera njurarnas status och används ofta tillsammans med kalium och natrium för en grundläggande utvärdering av njurfunktionen.
Användandet av en del läkemedel, exempelvis läkemedel för högt blodtryck och hjärtsvikt, kan påverka njurarnas funktion varför analysen är vanlig vid uppföljning av läkemedelsintag.
Muskelmassan minskar vanligen när man blir äldre liksom njurarnas förmåga att filtrera blodet, därav tar man hänsyn till dessa parametrar vid utvärdering av resultatet.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation