Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Leukocyter, LPK

Leukocyter (vita blodkroppar) är celler i blodet som försvarar vår kropp emot infektioner.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Höga och låga nivåer av leukocyter kan vara symptom på många saker och ingår alltid i en övergripande blodstatus. Brist på vitamin B12 (kobalain) och/eller vitamin B9 (folat) ger låga värden medan överträning kan orsaka ett stegrat värde.

Det finns tre olika sorter av leukocyter vilka fungerar och angriper infektion på olika sätt. För att särskilja de olika celltyperna kan man genomföra en celldifferentieringsanalys.

  1. Granulocyter omsluter och dödar bakterier. 
  2. Lymfocyter har sönder bakterier. 
  3. Monocyter omsluter och dödar bakterier samt tar hand om annan död och oanvändbar vävnad. 

Oftast är det granulocyterna som ökar mest vid infektion.

Leukocyter mäts i helblod.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)