Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Sänkan, SR

Är den klassiska metoden för att se om man bär på någon sjukdom. Dock är metoden ospecifik och ett ökat värde kan ha många orsaker. Även andra orsaker än sjukdom kan orsaka en hög sänka.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Sänkan (SR) mäter hur snabbt blodkropparna sjunker nedåt i ett rör under 1 timma. 
Fenomenet orsakas av att röda blodkroppar bildar så kallade myntrullar vid förändringar i halterna av vissa plasmaproteiner vilka uppkommer då kroppens immunförsvar reagerar. Sänkan används också för att styra behandling vid olika artrittillstånd.

Sänkan mäts i helblod.

Observera att sänkan ej klarar längre transport till laboratorie varför det inte går att ta på alla våra provtagningsenheter. Kontakta oss vid frågor.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling