Du har blivit utloggad. Vänligen logga in igen.

Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

SHBG

SHBG binder till könshormoner och gör att dessa inte kan utöva någon effekt.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

SHBG, sexhormon bindande globulin, är det viktigaste transportproteinet för sexhormoner i plasma. Det produceras i levern. 
Östrogen ökar produktionen av SHBG medan androgener minskar minskar den. Kvinnor har därför högre SHBG-koncentrationer än män. SHBG har hög affinitet för testosteron och östradiol. Huvuddelen av dessa hormoner är proteinbundna. Den fria fraktionen utgör endast 2 - 3% av totalkoncentrationen. Det är den fria fraktionen som är biologiskt aktiv, eftersom bara denna kan passera cellmembran i målorganen. Vid förhöjt SHBG stiger totalkoncentrationerna av testosteron och östradiol i serum p.g.a. ökad proteinbindning. Omvänt avtar den samlade hormonkoncentrationen vid låga SHBG-värden. I bägge tillfällen är de fria fraktionerna och därmed de biologiska effekterna av testosteron och östradiol oförändrade.

SHBG mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Skribent: Håkan Rundqvist, träningsfysiolog (Msc Physiologi, Doktorand)

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation