SHBG

SHBG

Just nu för 249 kr

SHBG binder till könshormoner och gör att dessa inte kan utöva någon effekt.

SHBG, sexhormon bindande globulin, är det viktigaste transportproteinet för sexhormoner i plasma. Det produceras i levern. 
Östrogen ökar produktionen av SHBG medan androgener minskar minskar den. Kvinnor har därför högre SHBG-koncentrationer än män. SHBG har hög affinitet för testosteron och östradiol. Huvuddelen av dessa hormoner är proteinbundna. Den fria fraktionen utgör endast 2 - 3% av totalkoncentrationen. Det är den fria fraktionen som är biologiskt aktiv, eftersom bara denna kan passera cellmembran i målorganen. Vid förhöjt SHBG stiger totalkoncentrationerna av testosteron och östradiol i serum p.g.a. ökad proteinbindning. Omvänt avtar den samlade hormonkoncentrationen vid låga SHBG-värden. I bägge tillfällen är de fria fraktionerna och därmed de biologiska effekterna av testosteron och östradiol oförändrade.

SHBG mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Skribent: Håkan Rundqvist, träningsfysiolog (Msc Physiologi, Doktorand)

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation