Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Total Ig E

Förhöjd koncentration av total IgE är vanligen relaterad till allergiska överkänslighetsreaktioner.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

(Observera att denna analys kan ta något längre att analysera då den har en lägre analysfrekvens hos några av våra laboratorier)

Förhöjd koncentration av total IgE är vanligen relaterad till allergiska överkänslighetsreaktioner.
Totalt Ig E mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation