Du har blivit utloggad. Vänligen logga in igen.

Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

TRAK

För att se om orsaken till en förhöjd sköldkörtelfunktion är en autoimmun sjukdom undersöker man om det finns antikroppar mot TSH-receptorn, en så kallad TRAK analys . Hittar man inte dessa antikroppar är överproduktionen av annan orsak.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

För att se om orsaken till en förhöjd sköldkörtelfunktion är en autoimmun1. sjukdom undersöker man om det finns antikroppar mot TSH-receptorn, en så kallad TRAK analys . Hittar man inte dessa antikroppar är överproduktionen av annan orsak.

Analyserna skiljer sig åt på våra olika laboratorier och analysen har därav olika känslighet och specificitet!

Sköldkörtelns funktion styrs av TSH, tyroideastimulerande hormon som bildas i hypofysen i hjärnan. Genom TSH's påverkan bildas vidare hormon i sköldkörteln. De viktigaste heter T4 (tyroxin) och T3 (trijodtyronin).

Hypofysen i hjärnan och sköldkörteln på halsens framsida står i ständig återkopplingsfas tillvarandra för att tillgodose kroppens behov av sköldkörtelhormon. För att det ska vara balans i kroppens ämnesomsättning måste hormonerna produceras i lagom mängd vilket regleras av hypofyshormonet TSH.

Ett lågt värde av TSH innebär hög ämnesomsättning och att produktionen av sköldkörtelhormoner är förhöjd. 

Om produktionen av sköldkörtelhormoner är hög går kroppen på högfart och symptomen kan då vara t.ex. sömnbesvär, trötthet, viktnedgång, oro, ångest och magbesvär. Detta tillstånd kallas för hypertyreos. Höga halter av sköldkörtelhormonerna T4 och T3 tillsammans med en låg halt av TSH är typiskt för hypertyreos.

För att se om orsaken till denna förhöjda sköldkörtelfunktion är en autoimmun1. sjukdom kallad Graves sjukdom undersöker man om det finns antikroppar mot TSH-receptorn, en så kallad TRAK analys (tyroideastimulerande hormon-receptor antikroppar).

Andra orsaker till antikroppar kan vara godartade (ofarliga) körtelknölar kallade tyeroideaadenom. Antikropparna har vanligen en stimulerande effekt på syntes och insöndring av sköldkörtelhormoner, men enstaka fall av hämmande effekt förekommer.

Hittar man inte dessa antikroppar är överproduktionen av annan orsak.

TRAK mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Autoimmun är då kroppen angriper sina egna celler. När detta händer skapas antikroppar emot det aktuella ämnet vilka kan detekteras i blodet.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation