Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna och har problem med bekräftelsemail. Arbete pågår

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Trombocyter, TPK

Trombocyters huvuduppgift är att stoppa uppkomna blödningar och täppa till sår och utgör tillsammans med de röda och de vita blodkropparna, de stora blodkomponenterna.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Utvärdering av antal blodplättar i blodet.

Trombocyter eller mer vardagligt blodplättar, utgör tillsammans med de röda och de vita blodkropparna de stora blodkomponenterna. Trombocyterna är minst av de tre blodkropparna med en diameter som endast motsvarar en tredjedel av de röda blodkropparnas. Trombocyters huvuduppgift är att stoppa uppkomna blödningar och täppa till sår.

När ett sår eller en blödning uppstår skickas signaler till trombocyterna att mobilisera sig kring den aktuella vävnaden. Väl där klibbar de fast i varandra och i omgivande vävnad och bildar ett trombocytplåster över skadan. Är detta inte tillräckligt aktiverar trombocyterna blodets koagulering så att koagel bildas och på så sätt stoppar blödningen.

Trombocyter har till skillnad ifrån de röda och vita blodkropparna ingen cellkärna eller några proteinproducerande ribosomer och räknas därför inte som kompletta celler. Överlevnad i blodet är endast 8 - 10 dagar vartefter de förstörs i levern och i mjälten.

Tromocyter mäts i helblod.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation