Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Analyslista

Hormoner
Vitaminer/ Mineraler
Blodfetter
Blodsocker
Blodbild
Njurar
Hjärta/Kärl
Ämnesomsättning
Prostata
Lever
Alkoholkonsumtion
Immunförsvar
Reumatism
Allergi
Mage/Tarm

Urat, Urinsyra

Kallas även urinsyra och bildas då celler i kroppen bryts ner.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Urat (urinsyra) är en restprodukt som bildas normalt då kroppen bryter ner puriner, en grupp ämnen som ingår i kroppens arvsmassa som finns i alla cellkärnor men som även har andra funktioner i cellerna. Puriner återfinns även i proteinrik mat.
Urat har ingen känd funktion i kroppen.
Hur mycket urat som återfinns i blodet beror på hur mycket som bildas samt hur mycket som filtreras ut av dina njurar.

Njursjukdom, vissa läkemedel och blodcellsnedbrytande blodsjukdomar ger höga värden. Viss kost påverkar även uratnivån i blodet. 
Vid gikt är halterna av urat också förhöjda. 
Gikt är en inflammation som orsakas av att det bildats kristaller av urinsyran detta kan bero på att mängden urinsyra blivit hög. Framförallt är det lederna som drabbas. 
Känslan av att fått gikt i en led kan liknas vid små vassa nålar som orsakar smärta, ömhet och svullnad. En annan lokalisering för denna kristallbildning är urinvägarna och då kallas det för njursten.

Urat mäts i plasma plama vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Denna analys finns på alla våra orter.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation