Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Blodsocker/Diabeteskollen

Paketet innehåller de analyser som ingår i en grundlig genomgång av risk för diabetes samt ser om kroppen har påverkats av ett förhöjt blodsocker.

Detta paket innehåller de laboratorieprover som analyseras vid en årlig kontroll av diabetes.

  • Bestämning av HbA1c, som speglar medelblodglukosnivån under de senaste 6-8 veckorna är mycket värdefull för uppföljning av diabetespatienter 1.
  • Albumin i urin är till nytta för att upptäcka ökad risk för kärl- och njurkomplikationer1. 
  • Kreatinin i serum används som ett mått på njurfunktion 2. 
  • Diabetes är associerat med förändringar i blodfetterna, och det är av stor vikt att behandla dessa rubbningar vid diabetes 2.

Genom att klicka på varje värde kan du läsa mer om de ingående analyserna.

 

1.  Att påverka praxis - klinisk kemi i primärvården Spri rapport 461. 1999 ISSNO589-1691.
2.  Eriksson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, åttonde upplagan 2003. Studentlitteratur, Lund.

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Blodsocker/Diabeteskollen Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas

Mat och alkohol

  • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)