Vi har precis bytt sida under de senaste dagarna. Upptäcker du något fel så kontakta oss via MAIL

Blodstatus och B-celler

En blodstatus är en samling analyser vilka tillsammans ger en övergripande bild av blodets celler. I detta paket ingår även en ytterligare differentiering av de vita blodkropparna.

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande bild över blodets olika celler. Analysen kan ge indikationer på ett flertal förhållanden i kroppen såsom exempelvis vitaminbrister, järnbrist och inflammationer/infektioner. I detta paket har vi även lagt till B-celler vilket är en ytterligare differentiering av de vita blodkropparna (leukocyterna) vilka kan ge en indikation på vad en eventuell infektion/inflammation beror på.

Observera att denna analys inte går att göra på mottagningar där lång transport till laboratorie krävs. Kontakta Blodkollen så kan vi informera. 
[email protected]

Genom att klicka på analysnamnet kan du läsa mer om de ingående analyserna.

Saknar du någon speciell analys i paketet går det att lägga till i kassan genom att klicka på "lägg till fler blodprov". Du får där tillgång till hela vårt sortiment1. av analyser.

1. Mer ovanliga analyser finns inte på alla laboratorier i landet

Vid eventuella avvikelser hänvisar vi dig till din läkare.

Blodstatus och B-celler Placeholder

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling